FO ŽP Šport Podbrezová touto cestou oznamuje fanúšikom podbrezovského futbalu, mladým futbalistom a rodičom, že ku dňu 30.6.2016 ukončuje spoluprácu na úrovni realizácie športových tried a športových príprav so ZŠ Karola Rapoša v Brezne. Zároveň FO ŽP Šport Podbrezová informuje, že od 01. septembra 2016 začína spoluprácu v rámci ÚTM (Útvar talentovanej mládeže) so ZŠ Pionierska 2 Brezno. Cieľom tejto zmeny je skvalitnenie športovej prípravy mladých futbalistov pôsobiacich v žiackych kategóriách FO ŽP Šport Podbrezová.