V priebehu marca bola dokončená rekonštrukcia strechy hlavnej tribúny na štadióne na Kolkárni. Pôvodná pevná strecha bola nahradená strechou posuvnou. Dôvodom pre vybudovanie strechy bola potreba skvalitnenia trávnika v časti pod tribúnou. Stará strecha zabraňovala prenikaniu slnečných lúčov na trávu. Preto hlavne v skorých jarných a neskorých jesenných mesiacoch bola v miestach pod tribúnov tráva kvôli tieňu pokrytá námrazou.


Nová strecha má celkovú hmotnosť 3610 ton a skladá sa z desiatich svetlíkov. Každú dvojicu svetlíkov ovláda jeden elektromotor. Strechu tribúny je možné vysunúť naraz pomocou všetkých elektromotorov. Kvôli možným nečistotám na streche je však odporúčané vysúvať strechu postupne. Postupné vysunutie strechy trvá cca dvanásť minút a rovnako dlho trvá aj jej zasunutie.