Prezident FO
    Ing. Július Kriváň
Viceprezident FO
    Ing. Marián Kurčík
Viceprezident FO
    Ing. Vladimír Soták ml.


Riaditeľ ŽP ŠPORT a.s.
Viceprezident FO

xxxxxxxVratislav Greško
Športový manažér FO
Manažér ISSF FO
Manažér mládeže FO
Koordinátor mládeže
Mediálny manažér
Ing. Patrik Müller

Mobil : 0903 476 747
e-mail: muller.patrik1@gmail.com