Železiarne Podbrezová, a. s. a spoločnosť ŽP Šport, a. s. vyhlasujú výtvarnú súťaž pre deti základných škôl v Podbrezovej a Brezne na tému:

„Futbalový oddiel ŽP Šport Podbrezová očami detí“Pre koho je súťaž určená?
Kategória A: Žiaci prvého stupňa ZŠ v Podbrezovej a Brezne (1. – 4. ročník)
Kategória B: Žiaci druhého stupňa ZŠ v Podbrezovej a Brezne (5. – 9. ročník)

Súťažné práce môžu byť vytvorené ľubovoľnou výtvarnou technikou na výkresoch vo veľkostiach A3 prípadne A4. Mali by zachytávať atmosféru na futbalových zápasoch a hráčov Futbalového oddielu ŽP Šport Podbrezová.

Hodnotenie a ocenenie prác:
Zo všetkých súťažných prác vyberie odborná porota tri najlepšie práce v každej kategórii (prvé, druhé a tretie miesto v kategórii A; prvé, druhé a tretie miesto v kategórii B).

Ďalšie tri najlepšie práce budú ocenené na základe hlasovania fanúšikov (najviac like-ov) na facebook stránke FO ŽP Šport Podbrezová (bez rozdielu kategórie).

Všetky práce budú zverejnené na facebook stránke FO ŽP Šport Podbrezová najneskôr 24. novembra 2014.

Vyhodnotenie súťaže:
Vyhodnotenie súťaže bude 4. decembra 2014 na Mikulášskom stretnutí detí s hráčmi FO ŽP Šport Podbrezová – Futbalisti na ľade.

Termín súťaže:
Odovzdanie súťažných prác do 20. novembra 2014.
Hlasovanie na Facebooku od 24. novembra do 1. decembra 2014.

Súťažné práce odovzdajte svojim učiteľom výtvarnej výchovy.

Kompletné propozície súťaže