Dňa 17. februára 2015 ukončil svoje pôsobenie v našom oddiele hlavný tréner Jaroslav Kentoš. Do konca súťažného ročníka sú vedením družstva mužov poverení Branislav Benko a Mário Auxt, doterajší asistenti trénera, spolu s Jozefom Moresom. Jaroslav Kentoš skončil svoje pôsobenie v oddiele na základe dohody s vedením FO.